Cart 0 EUR

About me

ppłk ADAM CZAJKOWSKI - dyrygent - absolwent Wojskowego Liceum Muzycznego im. Karola Kurpińskiego w Gdańsku oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury orkiestr dętych. W roku 1998 ukończył studia podyplomowe w zakresie chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a w roku 2000 studia podyplomowe w zakresie emisji głosu w tej samej uczelni.

Od roku 1987 związany z Orkiestrą Koncertową Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, początkowo jako instrumentalista, a następnie jako dyrygent. W latach 2004 - 2008 pełnił funkcję Dowódcy - Kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego.

Jest autorem blisko stu transkrypcji i aranżacji muzycznych na orkiestrę dętą. Dokonał wielu nagrań płytowych jako instrumentalista i dyrygent. Wielokrotnie zapraszany do udziału w pracach jury festiwali i konkursów orkiestr dętych, jak również jako wykładowca warsztatów dla dyrygentów i tamburmajorów.

Od kilkunastu lat jest członkiem zarządu (od 2015 - prezes) polskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Muzyki Wojskowej.
Od roku 2009 jest dyrygentem Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach, z którą wielokrotnie zdobywał najwyższe laury na festiwalach i konkursach dla amatorskich zespołów muzycznych.